DLA KLIENTÓW

Zazwyczaj dane wyzwanie pojawia się w krótkim czasie i potrzebne jest przy tym szybkie i sprawne rozwiązanie. Hotelspersonal jest w stanie w ciągu dwóch dni przedstawić Państwu profile kandydatów, dostępnych w krótkim odstępie czasu.

Przy prowadzeniu działalności sezonowej, wszystko jest zwykle planowane, także i my planujemy pracowników na pożądaną datę rozpoczęcia przez nich pracy.

Działamy z nastawieniem na sukces, tak więc opłata jest naliczana tylko za skuteczne pośredniczenie. Ponadto w tym kontekście udzielamy gwarancji na wymianę pracownika na dany czas.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach operacyjnych branży hotelarskiej, jesteśmy dobrze powiązani z innymi podmiotami działającymi w tej branży i znamy aktualne wyzwania w zakresie zasobów ludzkich.

Całkowita poufność i dyskrecja, z uwzględnieniem wysokich standardów jakości i przestrzegania surowych wytycznych dotyczących ochrony danych wyróżniają nas w przetwarzaniu informacji o naszych kandydatach i klientach.