Hotels Personal to młoda firma, która dostrzegła wyzwania stojące przed branżą hotelarską w Niemczech i Austrii.

Logo hotelu -kotwica symbolizuje dobrze zakotwiczoną kulturę korporacyjną – umieszczamy właściwych ludzi we właściwym miejscu. Znamy dobrze wymagania i potrzeby naszych kandydatów. W istocie niewiele spraw wymagają większego omówienia – my pośredniczymy między Państwem dla wspólnego sukcesu.

Skupiamy się na pośrednictwie pracy dla recepcjonistów, personelu obsługi, szefów kuchni, pomocy kuchennych personelu zmywającego naczynia, mistrzów pływania, masażystów i personelu sprzątającego.

Jeśli chodzi o pracowników z zagranicy, to właśnie komunikacja odgrywa rolę na początku współpracy. Państwa przyszli pracownicy potrzebują bezpieczeństwa i dobrze zorganizowanego startu. Po gruntownym wdrożeniu pracowników Państwo i Państwa firma na pewno skorzystają i to w dłuższej perspektywie.

Zapewniamy doświadczoną kadrę oraz osoby rozpoczynające pracę w branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także towarzyszymy im przy rozpoczęciu współpracy.

Zespół „Hotels Personal“